×
Trang chủ

Tra cứu hóa đơn điện tử


Thông tin tìm kiếm:Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử


Bước 1: Truy cập vào website tra cứu hóa đơn.

Bước 2: Nhập thông tin của hóa đơn cần tra cứu vào các ô tương ứng như: Mã nhận hóa đơn, Số hóa đơn, Tên đơn vị, Tên Chi nhánh, Mẫu số ký hiệu,...

Bước 3: Nhập Mã kiểm tra và nhấn vào nút Tìm hóa đơn để tra cứu hóa đơn với thông tin đã nhập

Bước 4: Sau khi Hóa đơn hiển thị trên màn hình, bạn có thể tùy chọn:

(*)Tải hóa đơn về lưu trữ bằng cách nhấn vào nút Download file hóa đơn